เชียงคาน

วันศุกร์ที่ 16 – วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(4วัน ไปรถบัส-กลับเครื่องบิน)

๏ ไหว้พระธาตุศรีสองรัก และ ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่ อ. ด่านซ้าย
๏ เดินบนSkywalk

๏ ชมวิวและร่องเรือในแม่น้ำโขง
๏ ชมทะเลหมอกที่ภูทอก
๏ ตักบาตรข้าวเหนียว

๏ Shoppingที่ถนนคนเดิน
๏ ชมสวนหินผางาม คุนหมิงแห่งเมืองไทย