บ้านไร่ – อุทัยธานี

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

๏ เที่ยวป่าดึกดำบรรพ์ หุบป่าตาด 
๏ เที่ยวบ้านไร่
๏  ชมเมืองสีม่วงและเมืองปฐมบรมกษัตริย์จักกรีวงศ์
๏  ชมพระพุทธรูปใหญ่แกละสลักที่หน้าผา เมืองอู่ทอง