มอรอคโค (11วัน)

เที่ยวเมืองริมทะเล คาซาบลังกา ราบัท เที่ยวเมืองในเทือกเขาแอตลาส เมืองแอร์ฟอร์ส เมืองควาซาเซท เมืองโบราณเฟส และ เมกเนส เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปี รายการพิเศษเพิ่มชมเมืองสีฟ้าที่เชฟชาอูน ดูแพะปีนต้นไม้ ที่เมืองเอซซาเวร่า