บ้านไร่ – อุทัยธานี

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

๏ เที่ยวป่าดึกดำบรรพ์ หุบป่าตาด 
๏ เที่ยวบ้านไร่
๏  ชมเมืองสีม่วงและเมืองปฐมบรมกษัตริย์จักกรีวงศ์
๏  ชมพระพุทธรูปใหญ่แกละสลักที่หน้าผา เมืองอู่ทอง

บึงกาฬ

จังหวัดที่ 77 ของไทย

วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

๏ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โซ่พิสัย
๏  ภูทอก 
๏  บึงโขงหลง 
๏  น้ำตกถ้ำพระ  
๏  หินสามวาฬ  
๏  ถ้ำนาคา