ภูฏาน (5วัน)

ภูฏานทุ่งหญ้าเป็นสีเขียว อากาศปลอดโปร่ง จุดดวงประทีป อันเป็นสิริมงคล ท่านจะได้เดินทางสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ตามเส้นทางพาโร-ทิมปู-ปูนาคา สัมผัสกับความเป็นภูฏานแท้ๆที่รูปภาพก็ไม่สามารถบรรยายได้หมด

มาซิโดเนีย บัลกาเรีย โรมาเนีย (12วัน)

สองประเทศบนคาบสมุทรบอลข่าน คนละฝากฝั่งแม่น้ำดานูบเป็นประเทศแบบ Eastern Europe ขนานแท้
บัลกาเรีย เจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายแห่ง
อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องของแหล่งผลิตน้ำมันกุหลาบของโลก
โรมาเนีย สัมผัสเรื่องราวของเคาน์แดรคคูล่า ความสวยงามทางธรรมชาติ อารยะธรรมและวัฒนธรรม
รวมถึงสถาปัตยกรรมอลังการที่บูคาเรสต์/มาซิโดเนีย ดินแดนเจ้าปัญหาว่าจะใช่ถิ่น
ต้นกำเนิดของ Alexander มหาราชผู้พิชิตดินแดนอย่างกว้างขวางและสร้างจักวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ

Continue Reading →