อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์

ล่องเรือสำราญในแม่นำไนล์ ชมความมหัสจรรย์ของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตื่นตาไปกับวิหาร, วัด, รูปสลักเทพเจ้า และชมสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์อียิปต์ และ มัมมี่อันลึกลับ

ภูฏาน (5วัน)

ภูฏานทุ่งหญ้าเป็นสีเขียว อากาศปลอดโปร่ง จุดดวงประทีป อันเป็นสิริมงคล ท่านจะได้เดินทางสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ตามเส้นทางพาโร-ทิมปู-ปูนาคา สัมผัสกับความเป็นภูฏานแท้ๆที่รูปภาพก็ไม่สามารถบรรยายได้หมด