เชียงคาน

วันศุกร์ที่ 16 – วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(4วัน ไปรถบัส-กลับเครื่องบิน)

๏ ไหว้พระธาตุศรีสองรัก และ ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนที่ อ. ด่านซ้าย
๏ เดินบนSkywalk

๏ ชมวิวและร่องเรือในแม่น้ำโขง
๏ ชมทะเลหมอกที่ภูทอก
๏ ตักบาตรข้าวเหนียว

๏ Shoppingที่ถนนคนเดิน
๏ ชมสวนหินผางาม คุนหมิงแห่งเมืองไทย

บ้านไร่ – อุทัยธานี

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

๏ เที่ยวป่าดึกดำบรรพ์ หุบป่าตาด 
๏ เที่ยวบ้านไร่
๏  ชมเมืองสีม่วงและเมืองปฐมบรมกษัตริย์จักกรีวงศ์
๏  ชมพระพุทธรูปใหญ่แกละสลักที่หน้าผา เมืองอู่ทอง