< >

Let's Travel the World with Us

มอรอคโค (11วัน)

เที่ยวเมืองริมทะเล คาซาบลังกา ราบัท เที่ยวเมืองในเทือกเขาแอตลาส เมืองแอร์ฟอร์ส เมืองควาซาเซท เมืองโบราณเฟส และ เมกเนส เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่า 1000ปี รายการพิเศษเพิ่มชมเมืองสีฟ้าที่เชฟชาอูน ดูแกะปีนต้นไม้ ที่เมืองเอสเซาอุยร่า

เซอร์เบีย - มอนเตเนโกร (12วัน)

สามดินแดนที่แยกตัวออกมาจากอดีตยูโกสลาเวียเดิมอันเต็มไปด้วยเรื่องราวและวัฒนธรรมแบบบอลข่าน เซอร์เบีย มีเบลเกรดอดีตเมืองหลวงเก่าของยูโกสลาเวีย พบเสน่ห์ของบ้านเรือนและป้อมปราการโบราณของโรมัน โคโซโว ดินแดนที่พยายามแยกตัวเป็นเอกราชจากเซอร์เบีย มอนเตเนโกร เมืองโบราณและทิวทัศน์ที่อ่าวโคตอร์ที่สวยงาม

อุซเบกิสถาน (8วัน)

ผู้ที่สนใจเรื่องการค้าขายในเส้นทางสายไหมไม่ควรพลาด รายการนี้มีสิ่งที่หลงเหลือให้ได้ศึกษาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเก่าร่องรอยของการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันงดงาม