มอรอคโค (11 วัน)

เที่ยวเมืองริมทะเล คาซาบลังกา ราบัท เที่ยวเมืองในเทือกเขาแอตลาส เมืองแอร์ฟอร์ส
เมืองควาซาเซท เมืองโบราณเฟส และ เมกเนส เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่า 1000ปี
รายการพิเศษเพิ่มชมเมืองสีฟ้าที่เชฟชาอูน ดูแกะปีนต้นไม้ ที่เมืองเอสเซาอุยร่า