< >

Let's Travel the World with Us

มอรอคโค (11วัน)

เที่ยวเมืองริมทะเล คาซาบลังกา ราบัท เที่ยวเมืองในเทือกเขาแอตลาส เมืองแอร์ฟอร์ส เมืองควาซาเซท เมืองโบราณเฟส และ เมกเนส เมืองที่มีความเก่าแก่มากกว่า 1000ปี รายการพิเศษเพิ่มชมเมืองสีฟ้าที่เชฟชาอูน ดูแกะปีนต้นไม้ ที่เมืองเอสเซาอุยร่า

ล่องเรืออียิปต์ (8วัน)

ล่องเรือสำราญในแม่น้ำไนล์ ชมความมหัสจรรย์ของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตื่นตาไปกับวิหาร, วัด, รูปสลักเทพเจ้า และชมสมบัติลำค่าของกษัตริย์อียิปต์ และ มัมมี่อันลึกลับ